WereldOuders
Jaarverslag 2015

Miljoenen kinderen, waarvan vele in Latijns-Amerika, moeten het stellen zonder ouderlijke zorg en een liefdevol gezin. Zij hebben geen liefdevolle thuisbasis, lijden honger, gaan niet naar school en werken om te overleven.
Ze komen vaak al jong in aanraking met criminaliteit en geweld. Hun toekomstperspectief is een leven in armoede. Wat deze kinderen nodig hebben is familie.

WereldOuders is voor deze kinderen familie. WereldOuders staat klaar voor de kinderen in elke fase van hun leven. Kinderen zijn de toekomst. Dankzij steun, liefde en zorg geeft WereldOuders kinderen de kans om de armoedespiraal te doorbreken. WereldOuders zet zich dagelijks in om de situatie van kansarme kinderen in Latijns-Amerika op de lange termijn te verbeteren door kinderen op te nemen in onze familie waar ze een stabiele basis, onderwijs en medische zorg krijgen.
Ook is WereldOuders zeer actief in het ontwikkelen van de lokale gemeenschappen met projecten rondom o.a. onderwijs, duurzaamheid, agricultuur, noodhulp, medische zorg en ondersteuning van arme gezinnen.
WereldOuders werkt in Bolivia, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexico, Nicaragua en Peru.

Aan mij de uitdaging om samen met WereldOuders de resultaten van 2015 in een magazine style lay-out te presenteren.