Oranje Fonds
Beleidsplan 2016-2019

Het is de ambitie van Oranje Fonds om ieder jaar in elke gemeente in ons Koninkrijk minstens twee sociale initiatieven te steunen die contact tussen buren tot stand brengen, onderhouden of vergroten, om in de totale periode in iedere gemeente betrokken te zijn bij een initiatief dat zorgen voor elkaar versterkt, om ten minste 10.000 mensen meer kansen te geven om deel te nemen aan de maatschappij en hiervoor minimaal € 12 miljoen te werven in de samenleving.

Het is mijn ambitie om ervoor te zorgen dat deze wensen in een mooie, overzichtelijke en strakke vormgeving worden gegoten.